Bài nổi bật

Lưu trữ blog

Bùa Ngải Ma Xó

Hoàn thành

Ma xó là 1 cái sọ người được thầy luyện phép để trở thành con …

Nghe »

Nợ Đời

Hoàn thành

Thẩm vừa đi vừa ngoái lại nhìn đằng sau như có vẻ lo âu, hồi …

Nghe »