Bài nổi bật

Lưu trữ blog

Cơn mưa qua nhanh

Hoàn thành

Truyện đêm khuya – Huệ gặp lại Vân ở phòng Spa Regina. Vân quấn chiếc khăn …

Nghe »

Trăng phía hạ tuần

Hoàn thành

RadioVn.Com – Tôi và Nông cùng hơn ba chục thương binh nhẹ ra đến trạm thì …

Nghe »

Thao thức sông quê

Hoàn thành

RadioVn.Com – Xa quê hơn bốn chục năm, ông Định vẻn vẹn hai cuộc trở về. …

Nghe »

Nửa đêm gió lùa

Hoàn thành

RadioVn.Com – Ông Trần tỉnh dậy lúc nửa đêm. Tiếng lanh canh phát ra từ những …

Nghe »

Phật Ở Kyong-Ju

Hoàn thành

RadioVn.Com – “Mai cháu đi Kyong-Ju”. Tôi nói, không nhìn Kim. Tránh vẻ mặt bất bình …

Nghe »

Bách Hoa Tửu

Hoàn thành

RadioVn.Com – Không hiểu sao từ hôm lên đây tôi lại tìm tới cái quán nhỏ …

Nghe »

Một Đêm Thị Xã

Hoàn thành

RadioVn.Com – Giữa năm 1972, sau khi kết thúc khoá huấn luyện, Tiểu đoàn 5, …

Nghe »