Bài nổi bật

Lưu trữ blog

Đàn Bà Vô Mao

Đàn Bà Vô Mao Hoàn thành

“Đàn Bà Vô Mao” là bộ truyện audio tâm sự thầm kín, qua giọng đọc …

Nghe »

Bố & Người Tình

Bố & Người Tình Hoàn thành

“Bố & Người Tình” là truyện audio hay và hấp dẫn của tác giả Trương …

Nghe »

Anh & Bóng Tối

Anh & Bóng Tối Hoàn thành

“Anh & Bóng Tối” là truyện audio hay và hấp dẫn của tác giả Lam …

Nghe »

Kiếp Tình Thù

Kiếp Tình Thù Hoàn thành

“Kiếp Tình Thù” là truyện audio hay và hấp dẫn của tác giả Phương Nguyễn, …

Nghe »

Cơn Điên Ái Tình

Cơn Điên Ái Tình Hoàn thành

“Cơn Điên Ái Tình” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng …

Nghe »

Nhân Quả Ở Đời

Nhân Quả Ở Đời Hoàn thành

“Nhân Quả Ở Đời” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng …

Nghe »

Đời Út Lụa

Đời Út Lụa Hoàn thành

“Đời Út Lụa” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc …

Nghe »

Cạn Tình

Cạn Tình Hoàn thành

“Cạn Tình” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác giả Vân …

Nghe »

Vượt Rào

Vượt Rào Hoàn thành

“Vượt Rào” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc của …

Nghe »

Vỡ Mộng

Vỡ Mộng Hoàn thành

“Vỡ Mộng” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc của …

Nghe »

Cạm Bẫy

Cạm Bẫy Hoàn thành

“Cạm Bẫy” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc của …

Nghe »

Bùa Yêu

Bùa Yêu Hoàn thành

” Bùa Yêu” là bộ truyện audio tình cảm xã hội, qua giọng đọc của …

Nghe »

Vận Đỏ Đen

Vận Đỏ Đen Hoàn thành

“Vận Đỏ Đen” là bộ truyện audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc của …

Nghe »

Oan

Oan Hoàn thành

“Oan” là bộ truyện audio hay và hấp dẫn của tác giả Tâm An, qua …

Nghe »

Mẹ Vợ Bằng Tuổi

Mẹ Vợ Bằng Tuổi Hoàn thành

“Mẹ Vợ Bằng Tuổi” là bộ truyện audio tâm sự thầm kín, qua giọng đọc …

Nghe »

Giả Điên

Giả Điên Hoàn thành

“Giả Điên” là bộ truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc …

Nghe »

Con Sen Lấy Chồng

Con Sen Lấy Chồng Hoàn thành

“Con Sen Lấy Chồng” là bộ truyện audio hay và hấp dẫn của tác giả …

Nghe »

Bán Chồng

Bán Chồng Hoàn thành

“Bán Chồng” à truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc của …

Nghe »

Lừa Vợ

Lừa Vợ Hoàn thành

“Lừa Vợ” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc của …

Nghe »